57 Bank Auction in Bulandshahr

 • Auction Date 30 Jan 2021
 • EMD 1,41,000
Land in Khurja, Bulandshahr Canara Bank Canara Bank
26,60,000
 • Auction Date 15 Feb 2021
 • EMD 2,66,000
Land in Khurja, Bulandshahr Canara Bank Canara Bank
7,02,000
 • Auction Date 15 Feb 2021
 • EMD 70,200
Land in Khurja, Bulandshahr Canara Bank Canara Bank
19,56,000
 • Auction Date 15 Feb 2021
 • EMD 1,95,600
Residential Plot in Baran, Bulandshahr Indian Overseas Bank Indian Overseas Bank
46,33,000
 • Auction Date 21 Jan 2021
 • EMD 4,64,000
 • Auction Date 21 Jan 2021
 • EMD 1,41,000
House in Agotha, Bulandshahr Punjab National Bank Punjab National Bank
8,20,000
 • Auction Date 08 Jan 2021
 • Area 72.51 Sq Mtrs
House in Khurja, Bulandshahr Punjab National Bank Punjab National Bank
6,42,000
 • Auction Date 08 Jan 2021
 • Area 60.35 Sq Mtrs
House in Baral, Bulandshahr Punjab National Bank Punjab National Bank
6,00,000
 • Auction Date 08 Jan 2021
 • Area 418.30 Sq Mtrs
Others in Siyana, Bulandshahr Punjab National Bank Punjab National Bank
99,00,000
 • Auction Date 08 Jan 2021
 • EMD 9,90,000